Famous Footwear ונמצאת ברחוב 34 והשדרה השמינית. נעליים מעולות וחדשות במחירים נמוכים בהרבה משאר החנויות. צריך ליפול על מבצע טוב וזכיתם.