טרולי הוא אתר הפונה לכלל האנשים בישראל הרוצים לקבל מידע אודות מקומות בעולם וטיפים לטיולים, עדכונים וכתבות בתחומים אלה בעברית ולעתים באנגלית. האתר מופעל ידי תום לב ופתוח לכלל הציבור.

תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו, ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך. עם זאת, ברור לנו כי שפה משפטית לעיתים עשויה להיות מסורבלת, ועל כן אנו מסבירים לך, כאן, בשפת בני אדם, מה הם עיקרי ההסכם וכיצד עלייך לפעול. התנאים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים.

ראשית, מטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם טרולי, לרבות זכותה להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.

שנית, הסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

שלישית, ההסכם מסדיר את הזכות של טרולי להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

לבסוף, חשוב שתדע שטרולי לעולם לא תהיה אחראית, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

 1. הצדדים: הסכם זה הינו הסכם בינך לבין טרולי, ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתר Trolly.co.il (להלן: האתר). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, טרולי והמשתמשים האחרים באתר.
  1. שינוי ההסכם: טרולי רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עליך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.
  2. זמינות: טרולי תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין טרולי מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והוא רשאי להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
  3. שלילת תנאי שימוש: לטרולי הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. טרולי תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לטרולי יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד טרולי, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע).
  4. העדר אחריות: טרולי תפרסם באתר תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. טרולי לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, טרולי לא תהיה אחראית כלפיך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
  5. תכנים פרסומיים: טרולי תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של טרולי נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
  6. אחריות לגבי צדדים שלישיים: טרולי אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי יתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, טרולי לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, טרולי לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיה ערב לטיבן. עוד לא תהא טרולי ערבה לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא טרולי אחראית בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
  7. קישורים חיצוניים: מפעם לפעם יפרסם האתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין טרולי בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. טרולי לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.
  8. קצירת כתובות דואר: חל עליך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמש לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
  9. זכויות יוצרים: כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינה הרוחני של טרולי אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עליך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של טרולי ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
  10. שירותים חיצוניים: טרולי תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד טרולי. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד טרולי). כמו כן, טרולי תהא רשאית להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.
   1. תגובות והערות משתמש: האתר עושה שימוש במערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, טרולי מאפשרת הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות טרולי. טרולי תאפשר לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולטרולי, ואתה מתחייב לפצות את טרולי ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.
    1. פרסום הודעה: כל עוד לא נשללה זכותך לפי סעיף 1.2, תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה:
     1. איסור שימוש מטריד או פוגעני: לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את טרולי, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים.
     2. לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו בסעיף 1.3;
     3. הנך פוטר את טרולי מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתו המוגבל של טרולי לפקח אחר שימוש בתגובות;
   2. אחריות: אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את טרולי בגין כל נזק שיגרם לו עקב פרסום תכנים כוזבים.
   3. רשיון שימוש לתגובות: הנך מקנה לטרולי רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.
   4. אישור ומחיקת תגובות: לטרולי הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם תעשה כן, טרולי תזהיר אותך כי תגובותיך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינה הבלעדי של טרולי וזו אינה מחויבת לפרסם תגובות כלל.
   5. הסרת פרסומים פוגעים: באם תמצא לנכון, טרולי תהא רשאית לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
    1. מצאה טרולי כי פגעת באיכות השיח ואינה מעוניין לפרסם את תגובותייך, תשלח לך מיידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ותבהיר כי אינה מעוניינת שתמשיך לפרסם את תגובותייך;
    2. לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, תחסום טרולי, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאית טרולי למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
    3. אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, תשקול טרולי שנית את חסימתך.
    4. לאחר ששקלה שנית טרולי את חסימתך, רשאית היא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימתך מאפשרות תגובה (2) חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי טרולי לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.
   6. תכנים פוגעניים: באם מצאת הודעה או תגובה שעשויה להיות פרסום פוגע עלייך לדווח מיידית לטרולי. מרגע שפניה תתקבל,טרולי תעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שתמצא שכן, טרולי תסיר את הפרסום ללא דיחוי.
   7. תוכן פרסומי: נאסר עלייך לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת טרולי. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב אותך בעלות הפצה של 10,000 ש"ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש"ח לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו כתגובות פרסומיות:
    1. תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
    2. תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
    3. תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום באתר;
    4. תגובות סתומות שאינן מכילות דבר מלבד טקסט חסר משמעות וקישור לאתר מסחרי.